Garantie

Als een product bij ontvangst beschadigd of defect blijkt te zijn, neemt u dan onmiddellijk (uiterlijk binnen 14 dagen) contact met ons op. We sturen u een nieuw exemplaar toe mits het gebrek niet is te wijten aan één van de hierna genoemde factoren.

De fabrieksgarantie verschilt per product. Doorgaans geldt voor ons Medisch Meubilair een termijn van 1 jaar, maar daar kan door de fabrikant van af worden geweken.

Gebreken die zijn ontstaan door de volgende factoren vallen altijd buiten de garantie:

  • Niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften.
  • Gebruik dat anders is dan normaal.
  • Normale slijtage.
  • Montage, installatie of reparatie door ieder ander dan een medewerker van Medifix.
  • Gebruik van niet originele onderdelen door ieder ander dan een medewerker van Medifix.
  • Ook als de oorzaak van het gebrek buiten het product ligt wordt geen garantie verstrekt.