Kalibreren

Personenweegschalen kalibreren

Een nieuwe CAE weegschaal is geijkt en ingesteld op Nederland. Het weegresultaat wordt namelijk beïnvloed door de zwaartekracht, dus de hoogte van de locatie (de afstand tot het centrum van de aarde). Of iemand in Nederland dan wel in Suriname wordt gewogen scheelt, met dezelfde weegschaal, 322 gram. Binnen Nederland zijn de verschillen echter minimaal.

Bij aflevering is de weegschaal geijkt. Daarbij is niet alleen gekeken of het weegresultaat klopt (de metrologische staat), maar is ook gelet op de conformiteit (of het apparaat voldoet aan metrologische wetgeving) en de technische staat (de aanwezigheid van verzegeling en de veiligheid van het toestel). Een weegschaal met certificaat van conformiteit, zoals de CAE weegschalen, is altijd geijkt.

Na verloop van tijd kunnen er echter, door het gebruik, kleine afwijkingen ontstaan zodat de weegresultaten minder nauwkeurig worden. Mogelijke oorzaken van afwijkingen zijn slijtage, overbelasting of vuil. Kalibreren is het vaststellen van die afwijkingen.

De Inspectie voor de Volksgezondheid schrijft voor dat instellingen regelmatig de apparatuur moeten controleren waarmee ze patiënten wegen in ter observatie, diagnose en behandeling. In het kader van de HKZ wordt doorgaans een termijn aangehouden van één keer per jaar. Op elke weegschaal moet de datum van de laatste kalibratie goed leesbaar worden vermeld.

Als er bij het kalibreren afwijkingen worden geconstateerd, moeten die gejusteerd (verholpen) worden. Justeren geldt alleen voor het specifieke weeggedeelte en is niet altijd automatisch bij het kalibreren inbegrepen.

 

Kalibratieservice Medifix

Medifix voert zelf geen kalibraties uit, maar heeft daarvoor afspraken met een gespecialiseerd bedrijf. Omdat het belangrijk is dat weegschalen in de gezondheidszorg altijd nauwkeurig zijn, biedt Medifix wel een servicecontract aan voor het tijdig laten kalibreren en justeren van apparatuur. Instellingen hoeven zich daar dan zelf geen zorgen meer over te maken: de specialist komt uit zichzelf periodiek langs om de apparatuur te controleren. Deze bezoeken worden ruim van tevoren aangekondigd. U kunt zich voor deze service aanmelden bij Medifix.

De kosten worden in het contract gespecificeerd en bestaan uit voorijdkosten, het kalibreren, en indien nodig het justeren met herkalibreren. Na afloop van de werkzaamheden wordt altijd een RvA certificaat (van de Raad voor Accreditatie) afgegeven.