Medicijnkoffers, 't Gasthuis (SRVZ), Middelburg

“Vanwege de veiligheid zijn we in 2012 voor de medicijndistributie overgestapt op Baxterrollen. Sindsdien werken we op alle locaties van SRVZ met medicijnkoffers. Voor elke bewoner hebben we een apart medicijnbakje op naam met daarin de Baxterrol en de zo-nodig-medicatie.

De externe apotheek vult de medicijnbakjes en levert twee keer per week aan. Om de medicijnen veilig te kunnen vervoeren, hebben we speciale medicijnkoffers aangeschaft waar de medicijnbakjes precies in passen.

Met een containerwagen worden de lege koffers van de afdelingen opgehaald en de volle weer rondgedeeld.

Zodra de koffers terug zijn van de apotheek, gaan de medicijnbakjes in de medicijnwagens voor de verdeelrondes. We hebben voor deze koffers gekozen omdat we daarmee de medicijnen heel veilig kunnen vervoeren. Ze zijn met een sleutel afsluitbaar. Ook op de terugweg naar de apotheek zitten ze altijd op slot omdat er regelmatig medicijnen retour gaan.”

Riet de Visser, coördinerend verpleegkundige
’t Gasthuis (SRVZ), Middelburg

Om de medicijnen veilig te kunnen vervoeren, hebben we speciale medicijnkoffers aangeschaft waar de medicijnbakjes precies in passen.

Riet de Visser, coördinerend verpleegkundige - ’t Gasthuis (SRVZ), Middelburg