Medifix

Leverancier in medisch meubilair en zorgproducten

Infectiepreventie

Infectiepreventie is een belangrijke pijler binnen zorginstellingen. Infectiepreventie is het nemen van maatregelen om de kans op het ontstaan van zorginfecties te verkleinen. Dit is van groot belang omdat infecties in de zorg grote gevolgen hebben voor de patiënten en medewerkers, maar ook extra kosten met zich meebrengen. Door middel van hygiënisch werken en het gebruik van de juiste producten, zorgt men ervoor dat het risico van ontstaan en verspreiding van infecties wordt tegen gegaan.

Bij Medifix beschikken we over een uitgebreid assortiment producten die aansluiten op infectiepreventie. Hiermee voorzien we zorgprofessionals van passende producten om de verspreiding van infecties tegen te gaan.